Σύγχρονες συνθήκες τής εργατικής τάξης

0

Σύγχρονες συνθήκες τής εργατικής τάξης

 

Από την: Άννα Μπαλάνα

Σέ διάφορες χρονικές περιόδους, δημιουργούνται προσφυγικές καί μεταναστευτικές ροές. Τά αίτια

είναι πόλεμοι, κοινωνικές διώξεις, φυσικές καταστροφές. Τό θέμα είναι πώς προσδιορίζει κανείς τίς

προσφυγικές καί μεταναστευτικές ροές. Πολλές φορές, άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται

μετανάστες, είναι πρόσφυγες στήν πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι, πρόσφυγες ή μετανάστες,

δυστυχισμένοι, κακοπαθημένοι με τρομακτικές δυσκολίες καί επισφαλείς τρόπους, φτάνουνε –αν

φτάσουν και δεν πεθάνουν στην πορεία- σε μιά χώρα. Τί ρόλο παίζουν μέσα σε αυτή τήν καινούρια

κοινωνία; Μπορούν να ενταχθούν; Ποιές είναι οι συνέπειες στή ζωή τους καί ποιές οι συνέπειες στόν

υπόλοιπο πληθυσμό; Αν πάνε για παράδειγμα σε ανεπτυγμένες χώρες τής Δυτικής Ευρώπης με υψηλό

βιοτικό επίπεδο, συνήθως εκεί τούς εντάσσουν πιό εύκολα, τούς δίνουν επιδόματα, σπίτια, βρίσκουνε

δουλειές πιό εύκολα, οπωσδήποτε πάντως, με πιό χαμηλό μεροκάματο. Αν πάνε σε μιά πιό

υποβαθμισμένη οικονομικά χώρα, εκεί σαλαμοποιούνται, δυστυχούν καί τούς εκμεταλλεύονται στό

έπακρο. Υπάρχει όμως καί μιά συνέπεια γιά τόν ντόπιο πληθυσμό. Ότι η μεγάλη προσφυγική εργατική

δύναμη από μετανάστες έχει σάν συνέπεια νά πέφτουν τά μεροκάματα. Καί νά αλλοιώνονται τά

κεκτημένα τών κοινωνικών αγώναν τής εργατικής τάξης τής κάθε χώρας.

Στήν Ελλάδα που πάντα ήταν επισφαλείς οι συνθήκες εργασίας, ποτέ δεν υπήρχε ένα όριο

αξιοπρέπειας. Ιδιαίτερα στούς ανειδίκευτους τομείς εργασίας, όσο καί σέ διάφορες άλλες εργατικές

ειδικότητες, οι οποίες ποτέ δεν διασφάλισαν μισθούς για αξιοπρεπή επίπεδα διαβίωσης, κάποιους

όρους μονιμότητας, καί σε αυτά μαζί, βάζω και την κακή συμπεριφορά εκ μέρους τών εργοδοτών προς

τούς υπαλλήλους τους, τούς οποίους θεωρούν σάν δούλους. Διότι δέν υπήρχε ποτέ επαρκής

νομοθεσία που να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στις χαμηλές εργατικές

διαστρωματώσεις. Επίσης στις καπιταλιστικές συνθήκες που ζούμε, υπάρχει έλλειψη πολιτισμού, με

αποτέλεσμα οι εργαδότες την εργατική τάξη να την θεωρούν «πράγμα» πολλές φορές. Η μεγάλη

προσφορά εργασίας εκ μέρους τών προσφύγων καί τών μεταναστών διογκώνει το φαινόμενο αυτό,

όπου οι εργοδότες συμπεριφέρονται ακόμη περισσότερο άσκημα κάποιες φορές, στους εργαζόμενους.

Και ακόμα περισσότερο στούς πρόσφυγες και τους μετανάστες. Μπορούμε να θυμηθούμε τήν

περίπτωση τής Μανωλάδας με ανθρώπους με φυματίωση που ζούσανε νηστικοί και πεινασμένοι, σε

τέντες. Και για χρόνια, αν θυμάμαι έξη ολόκληρα χρόνια, δεν είχανε πληρωθεί. Έπιναν σκουληκιασμένο

νερό και έτρωγαν ακατάλληλες τροφές και στο τέλος, τούς πυροβόλησαν κιόλας.Βεβαίως, η

πολιτισμένη δικαιοσύνη τών Ελλήνων, αθώωσε αυτούς που πυροοβόλησαν τούς δυστυχισμένους

ανθρώπους.

Ελπίζω οι νεότερες γενιές να έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμιση και να διεκδικήσουν με καθαρή σκέψη

συνθήκες ανθρώπινης αξιοπρέπειας η οποία να έχει σαν αποτέλεσμα η ανθρώπινη διαβίωση να είναι

σε πιο εξελιγμένη κλίμακα. Αλλά ταυτόχρονα και η μόρφωση και η διανοητική εξέλιξη να

απελευθερώσει την ανθρωπότητα από τα δεσμά της.

Το περιοδικό δεν συμφωνεί απαραίτητα με τα γραφόμενα από έκαστο αρθρογράφο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση άρθρου ή τμήματος άρθρου χωρίς την αναφορά του ονόματος του περιοδικού και του ονοματεπώνυμου ή ψευδώνυμου του αρθρογράφου.

Share.

About Author